Tự làm SƯỜN NƯỚNG BBQ KHỔNG LỒ GIỮA RỪNG!! Món quà sinh nhật đặc biệt dành cho Cám Hắc Ám!?!

W3Schools


Tấm Lơ Ngơ và Cám Hắc Ám đã có một chuyến đi vào rừng sâu, cũng đúng ngày hôm đó là sinh nhật Cám. Tấm đã chuẩn bị thật kỹ món quà sinh nhật vô cùng …

source
W3Schools For professional & delicious BBQ results everytime, try 2 Gringos Chupacabra's Texas Style Rubs & Seasonings!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *